Naučný areál Kraj pod horou Mehelníka a sportovní stezka Lesní pěšinou podél řeky Otavypá 15.11.2013

V roce 2013 získalo Město Písek grant z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí na realizaci části projektu „Kraj pod horou Mehelník - Přírodně naučný areál Semice Flekačky“. Jedná se o areál téměř 4 ha v lokalitě, kde byla dokončena stavba nové lesovny Lesů města Písek, jejíž součástí je také funkční infocentrum. Projekt je zaměřen na vzdělávání veřejnosti o hodnotách prostředí a přispívá k výuce v oblasti geologie, lesního hospodářství a přírodního bohatství Píseckých hor.
Jedná se o mlatovou stezku s prvky geoparku (ukázky jednotlivých hornin, které tvoří Písecké hory), bezbariérový přístup k expozici lesního semenářství, vytvoření expozice lesního semenářství v historické budově tzv. sluneční luštírny (včetně renovovaných historických strojů na luštění) a umístění doplňkového mobiliáře pro návštěvníky areálu.
Hlavním cílem projektu je přiblížit hodnoty prostředí, přispět k výuce v oblasti geologie, lesního hospodářství a přírodního bohatství Píseckých hor, a to nejen návštěvníkům města Písku, ale především dětem a školní mládeži.

Další akcí, kterou se podařilo realizovat je projekt „Lesní pěšinou podél řeky Otavy“ v části Písek – Hradiště. V rámci projektu bylo přistoupeno k  obnově přírodních sportovních prvků, revitalizaci a rozšíření stávající sportovně turistické stezky v lokalitě Hradišťského kopce.
Stezka byla doplněna o nové prvky jako jsou rotační kláda, balanční prolézačky, hrazdy, žebřík atd. Dále došlo k rozšíření stávající cesty, jejímu vyčištění a celkovému zútulnění prostoru. Hlavním cílem projektu je přiblížit ještě více hodnoty a přírodniny píseckých lesů návštěvníkům.

Oba projekty si společně kladou za cíl přilákat do Píseckých hor a píseckých lesů více turistů a návštěvníků a zmiňovanými projekty jim zpříjemnit zde strávený čas.

 

zařadit do oblíbenýchposlat kamarádovi
zhlédnuto: 25135× od 15.11.2013
oblíbené: 0×

© multimediální studioQUIN.cz