Rak říční vysazen do rybníka Šácha v Semicíchčt 27.6.2013

Ve čtvrtek 27.06.2013 proběhlo slavnostní vysazení raka říčního do rybníka Šácha v Semicích.

Pracovníci Laboratoře etologie ryb a raků Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity za účasti vedení města Písku, pracovníků odboru životního prostředí, obyvatel Semic a pozvaných hostů, vysadili do rybníka několik desítek dospělců tohoto v Čechách původního druhu raka. Akce je součástí pravidelného dlouholetého programu monitoringu a reintrodukce raka říčního v Přírodním parku Písecké hory a ve správním obvodu města Písek. Tento program je podporován městem Písek a probíhá dlouhodobě ve spolupráci s odborem životního prostředí.

Za město Písek se akce zúčastnili mimo jiné místostarostové Mgr. Hana Rambousová a Ing. Vojtěch Bubník. Odborným garantem celého programu je doc. Ing. Pavel Kozák Ph.D., proděkan Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity a ředitel VÚRH, kterému tímto patří poděkování za péči, kterou záchraně raků na Písecku se svým kolektivem již více než 10 let věnuje.

Ing. Miloslav Šatra – vedoucí odboru životního prostředí

zařadit do oblíbenýchposlat kamarádovi
zhlédnuto: 23999× od 4.7.2013
oblíbené: 0×

© multimediální studioQUIN.cz